Sprawnie uwalniamy teren inwestycji
od zabytkowej substancji archeologicznej

O firmie

Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Edward Drużyłowski PAKED to firma wykonując interdyscyplinarne badania archeologiczne: archeologiczno - antropologiczne oraz archeologiczno-architektoniczne i inne w obszarach objętych prawnym wymogiem wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych.

Prace prowadzimy na zlecenie osób prawnych i fizycznych celem uwolnienia terenu budowy od zabytkowej substancji archeologicznej.

Kontakt

Pracownia
Archeologiczno - Konserwatorska
Edward Drużyłowski
Ul. Skłodowskiej - Curie 15 lok. 40
50-381 Wrocław
NIP: 895-101-04-79
Tel.: 602 155 692
E-mail: edward.druzylowski@wp.pl

Kadra

Zespół PAKED to specjaliści z doświadczeniem badawczym i terenowym:

  • mgr Edward Drużyłowski – archeolog - właściciel
  • mgr Halina Śledzik-Kamińska - archeolog
  • mgr Rafał Śledzik-Kamiński – archeolog

Współpraca / konsultacje

  • mgr Karol Bykowski - archeolog
  • prof. dr hab. mgr inż. arch. Małgorzata Chorowska - historyk architektury
  • dr Henryk Chmal - geomorfolog
  • dr Paweł Dąbrowski – antropolog
  • Prof. dr hab. Jerzy Piekalski – archeolog

...i inni naukowcy i specjaliści w zależności od bieżących potrzeb podyktowanych znaleziskami